Modern Workplace Aficionado and Microsoft Certified Trainer

DriverGrabber
Tijdens het zoeken naar informatie om drivers te importeren en te deployen in ConfigMgr 2012 R2, kwam ik deze tool tegen.
De ConfigMgr Driver Injector stelt je instaat om geïnstalleerde stuurprogramma’s op de werkstations vast te leggen en vervolgens die weg te schrijven naar een servershare.
Met de 2de tool, DriverInjector, kan je deze importeren in ConfigMgr 2012 R2 en vervolgens maakt ie er een complete Driver Package van, welke je dan kan gebruiken om bij het deployen van je images. Ik ga er mee aan de slag. 😉

You’ve successfully subscribed to Jeroen Burgerhout
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.