Modern Workplace Brewer, MVP & MCT

2015-06-29_11-05-45
En toen werkte opeens onze SCCM 2012 R2 server niet meer. Nou ja… de server wel, maar de Task Sequences in de OSD niet meer. Ik had geen zin om de SCCM 2012 R2 te rebuilden, dus moest ik op zoek gaan naar het probleem en bijbehorende oplossing.

Vorige week konden we nog computers redeployen, maar van het ene op het andere moment werkte de Task Sequences niet meer. Computer kon PXE booten, OSD kwam te voorschijn en na de melding “Preparing network connections” ging die opeens rebooten en zo bleef die dus in een loop hangen.
Als je snel bent kan je in de OSD de F8 indrukken en via het dosprompt met het commando

cmtrace X:\\Windows\\Temp\\SMSTSLog\\smsts.log

de log file bekijken. Daar staat in mooie gele letters en een rode markeringsbalk de volgende fout:

There are no task sequences available to this computer.. Please ensure you have at least one task sequence advertised to this computer.Unspecified error (Error: 80004005; Source: Windows)

Na dagen dus over het internet te hebben getuurd, kwam ik de volgende oplossing tegen, namelijk een SQL query om dubbele lege GUIDS te zoeken in de database van SCCM.
Dus met RDP connectie gemaakt naar de SQLServer, SQL Studio gestart, goede database geselecteerd en een nieuwe query venster gestart. Met de volgende query

SELECT \* FROM ResPolicyMap WHERE machineid = 0 and PADBID IN (SELECT PADBID FROM PolicyAssignment WHERE BodyHash IS NULL)

komen de lege GUIDS te voorschijn. Deze GUIDS kan je vervolgens verwijderen via het volgende commando

Delete FROM ResPolicyMap WHERE machineid = 0 and PADBID IN (SELECT PADBID FROM PolicyAssignment WHERE BodyHash IS NULL)

PXE boot nu de computer weer en als de OSD is gestart, komt de Task Sequence window weer te voorschijn. Vanaf nu kan je weer rustig verder gaan met deployen via SCCM.

You’ve successfully subscribed to Jeroen Burgerhout
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.