Modern Workplace Consultant and Microsoft Certified Trainer

Op 23 en 24 maart 2017 was er in de RAI in Amsterdam het Microsoft Tech Summit. Dit event was gratis, dus ik was er weer bij.
Ook dit jaar weer uiteenlopende onderwerpen waaronder Azure, System Center 2016, Microsoft Teams, Security en Windows 10.
Op donderdag was de Key Note. Ron Markezich vertelde over de groei van Azure en de daarbij horende security. Ook kwamen er enkele Nederlandse CIO’s vertellen over hoe hun bedrijf werkt met o.a. Azure.

Die dag heb ik sessies bijgewoond over broadly deploying Windows 10 for business , Protect your business with Azure, Introducing Microsoft Teams en Explore Windows Server 2016 Security and Software Defined Datacenter. Uiteraard waren er veel meer sessies, maar je moet een keuze maken.
Op vrijdag heb ik een sessie bijgewoond over New capabilities in System Center 2016 en Explore Microsoft Windows Server 2016, over bv NanoServer ed.

Al met al waren het dus weer 2 nuttige dagen en misschien ben ik er volgend jaar weer bij.

You’ve successfully subscribed to Jeroen Burgerhout
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.